Услуги

Имаме амбицията да предложим на повече клиенти пакетната ни финансова услуга „Довереност” с уникален подход към всеки клиент . Тя включва всички дейности обхващани във финансово-счетоводните отдели на фирмите. Предназначена за клиенти, които желаят да поверят тази дейност на външна фирма, каквато е нашата одиторска къща,
като с това намалят разходите си и увеличават качеството на финансите си.

Ние имаме собствена информационна система за счетоводно отчитане свързваща отделните ни офиси. Тя ни помага да комуникираме лесно и макар от разстояние да намираме винаги верните решения ползвайки опита и компетентното мнение на най-опитния ни специалист. 

Стандартни услуги в обхвата на счетоводното обслужване:

1. Осчетоводяване

2. Заплати и осигуровки

3. Изготвяне на документи

4. Пренасяне (подаване) на документи

5. Следене на параметри

6. Консултации

7. Финансови отчети и справки

8. Защита на работата при ревизии

9. Контрол на качеството при счетоводната работа

10. Регистрации, други

11. Годишни